Konfiguracja wysokości opłat za czesne

Autor: Magdalena Kwaśnik | komentarzy

W tym artykule zostanie opisany sposób konfigurowania wysokości opłat za czesne.

W pierwszej kolejności należy się zalogować do panelu. Można to zrobić pod adresem:

https://panel.kindercrm.pl

Następnie należy w lewym menu wybrać opcję Opłaty / Czesne

Następnie należy uzupełnić formularz Sposób naliczania opłaty

Mamy dwie opcje:

  1. Z góry
  2. Po okresie rozliczeniowym

Jeśli wybierzemy opcję Z góry opłaty za czesne będą generowane w miesiącu w którym zostały wygenerowane płatności.

 

Przykład: Opłaty za miesiąc maj zostały wygenerowane na początku maja. Wtedy też do opłat zostanie doliczone czesne za pobyt dziecka w miesiącu maj.

W przypadku wyboru opcji Po okresie rozliczeniowym opłaty za czesne będą generowane z miesięcznym opóźnieniem.

 

Przykład: Opłaty za miesiąc maj zostały wygenerowane na początku maja. Wtedy też do opłat zostanie doliczone czesne za pobyt dziecka w miesiącu kwiecień

Klikamy przycisk Zapisz.

 

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie wysokości czesnego. Posłuży nam do tego drugi formularz:

Formularz składa się z następujących pól:

  1. Grupa
  2. Stawka
  3. Sposób naliczania
  4. Zwolnienia z naliczania

Pole Grupa zawiera listę grup zdefiniowanych dla danego przedszkola. Po wyborze grupy z listy załadowana zostanie lista dzieci przypisanych do danej grupy. Po wyborze grupy należy nacisnąć na  .
Pojawi się wtedy wybrana grupa w polu Grupy/Dzieci. Opcjonalnie zamiast grupy możemy wybrać jedno dziecko z listy gdyby dana opłata dotyczyła jednego dziecka, a nie całej grupy.

Stawka reprezentuje pole w którym podajemy wartość opłaty za czesne.

Kolejne pole to Sposób naliczania. Posiada ono dwie wartości:

  1. Każdorazowo
  2. Miesięcznie

Zdecydowanie w przypadku czesnego należy wybrać opcję miesięcznie.  Oznacza to, że dana opłata zgodnie z podaną stawką będzie naliczana raz w miesiącu. Gdybyśmy wybrali wartość Każdorazowo, wtedy opłata naliczana byłaby każdego dnia zgodnie z przedstawioną stawką.

 

Uwaga. Opcja Każdorazowo zalecana jest przy definiowaniu opłat za posiłki.

Ostatnie pole które musimy wypełnić to Zwolnienia z naliczania. Do dyspozycji mamy dwie wartości:

  1. Nieobecność nie zwalnia z opłaty
  2. Usprawiedliwiona nieobecność zwalnia z opłaty

W przypadku opcji Nieobecność nie zwalnia z opłaty – opłata zostaje naliczona niezależnie od tego czy dziecko było obecne w okresie dla którego dokonano rozliczenia. Prawdopodobnie w przypadku czesnego będzie to właściwa opcja.
Istnieje również możliwość zwolnienia dziecka z opłaty w przypadku usprawiedliwionej nieobecności. W takiej sytuacji należy wybrać opcję Usprawiedliwiona nieobecność zwalnia z opłaty.

Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku Zapisz.

Ostatecznie na liście zapisanych opłat powinna pojawić się nowa pozycja:

 

Komentarze

komentarzy