Integracja z firmą cateringową

Autor: Magdalena Kwaśnik | komentarzy

Głównym celem aplikacji KinderCrm jest ułatwienie i automatyzacja pracy przedszkola.

Jedną z funkcji jest umożliwienie firmie cateringowej zalogowanie się do aplikacji, aby mogła codziennie rano sprawdzić ile danego dnia będzie obecnych dzieci w przedszkolu.  Nie będziemy musieli codziennie rano zliczać obecnych dzieci i wysłać mailowo bądź telefonicznie takiej informacji do firmy dostarczającej posiłki do przedszkola.

Aby zrealizować to zadanie należy stworzyć konto pracownika w przedszkolu dla firmy Cateringowej. W tym celu udajemy się do pozycji w menu Pracownicy > Dodaj

Wypełniamy formularz dodania pracownika poprzez podanie wystarczających danych tj. Imienia, nazwiska i adresu mailowego.

Adres mailowy będzie loginem firmy cateringowej do aplikacji. Przykładowo wypełniony formularz może wyglądać w ten sposób:


 

Kolejnym krokiem będzie ograniczenie uprawnień dostępu firmy cateringowej do minimum, czyli przypisanie jej jedynego wymaganego uprawnienia tj. Stołówka – Liczba dzieci – Catering

W tym celu udajemy się do pozycji menu: Uprawnienia > Uprawnienia / Użytkownicy.

Pojawi się matryca uprawnień dla użytkownika. W pierwszej kolejności z górnej listy wybieramy użytkownika dla którego chcemy dokonać zmiany uprawnień. W naszym przypadku jest to użytkownik Catering Catering.

Gdy załaduje się lista uprawnień, wszystkie uprawnienia ustawiamy na opcję „NIE” z wyjątkiem Stołówka – Liczba dzieci – Catering. W tym uprawnieniu musimy ustawić opcję „TAK”. Klikamy Zapisz


Następnie gdy firma Cateringowa zarejestruje się w aplikacji i zaloguje się do niej zobaczy następujący ekran:


W dniu xxxx-xx-xx obecnych będzie X dzieci

 

Dzięki tej funkcjonalności pracownicy przedszkola nie muszą myśleć o codziennym zliczeniu dzieci i przekazaniu informacji do firmy Cateringowej.

Komentarze

komentarzy