Dodawanie przedszkola oraz wstępna konfiguracja

Autor: Igor Nalepek | komentarzy

W tym artykule przedstawię sposób dodawania nowego przedszkola do aplikacji.

Po zalogowaniu się do panelu należy udać się do Przedszkola / Dodaj.W pierwszej kolejności należy potwierdzić klikając w checkbox, że jesteśmy Właścicielami przedszkola które chcemy dodać. Po tej czynności pojawi się formularz dodawania nowego Przedszkola:


 

Obowiązkowymi polami które trzeba wypełnić są:

  1.  Nazwa przedszkola
  2. Ulica
  3. Kod pocztowy
  4. Miejscowość
  5. NIP
  6. Numer telefonu
  7. Plan rozliczeniowy

Uwaga. Wybór planu rozliczeniowego determinuje wysokość opłat abonamentowych i funkcjonalności zgodnie z cennikiem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani indywidualna oferta prosimy o kontakt: biuro@kindercrm.pl

Opcjonalnie możemy podać:

  1. Numer faksu
  2. Adres strony www
  3. Plik z logo przedszkola

Klikamy przycisk Zapisz. Właśnie nowe przedszkole zostało dodane do aplikacji 🙂

W tym momencie przedszkole zostało ustawione jako aktywne. Przechodzić pomiędzy aktywnymi przedszkolami można wybierając je z listy w górnej części panelu: 

Uwaga. Dostęp do wielu placówek przedszkolnych możemy mieć w przypadku gdy posiadamy kilka placówek, dzieci tych samych użytkowników uczęszczają do różnych placówek lub jako pracownicy zostaliśmy dodani w różnych placówkach.

 

Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie danych przedszkola o dane teleadresowe oraz rozliczeniowe.

W tym celu w lewym menu przechodzimy do Konfiguracja / Ustawienia Przedszkola i klikamy Edycja.Musimy wypełnić danymi pierwsze dwie zakładki: Dane adresoweDane rozliczeniowe. Opcjonalnie możemy wypełnić informacje w zakładce Ustawienia ogólne. W tej ostatniej zakładce definiujemy godzinę przed która zgłoszenie nieobecności zostanie potraktowane jako usprawiedliwione, Rejestrację godzin przyjścia/wyjścia dziecka (TAK/NIE), Darmowe godziny (przydatne w przedszkolach samorządowych) oraz w przypadku darmowych godzin zakres godzin w których opłaty za przedszkole nie są naliczane.

Klikamy przycisk Zapisz.

Udało się właśnie wstępnie skonfigurować ustawienia przedszkola w systemie KinderCrm

Komentarze

komentarzy