Szkolenie z obsługi aplikacji KinderCrm

Autor: Magdalena Kwaśnik | komentarzy

Zapraszamy w najbliższa środę 22 marca na szkolenie z obsługi aplikacji KinderCrm. Szkolenie odbędzie się w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 31.

Po więcej szczegółów i w celu rejestracji zapraszamy na FB: https://www.facebook.com/events/1690344511262630/

 

Konfiguracja wysokości opłat za czesne

Autor: Magdalena Kwaśnik | komentarzy

W tym artykule zostanie opisany sposób konfigurowania wysokości opłat za czesne.

W pierwszej kolejności należy się zalogować do panelu. Można to zrobić pod adresem:

https://panel.kindercrm.pl

Następnie należy w lewym menu wybrać opcję Opłaty / Czesne

Następnie należy uzupełnić formularz Sposób naliczania opłaty

Mamy dwie opcje:

  1. Z góry
  2. Po okresie rozliczeniowym

Jeśli wybierzemy opcję Z góry opłaty za czesne będą generowane w miesiącu w którym zostały wygenerowane płatności.

 

Przykład: Opłaty za miesiąc maj zostały wygenerowane na początku maja. Wtedy też do opłat zostanie doliczone czesne za pobyt dziecka w miesiącu maj.

W przypadku wyboru opcji Po okresie rozliczeniowym opłaty za czesne będą generowane z miesięcznym opóźnieniem.

 

Przykład: Opłaty za miesiąc maj zostały wygenerowane na początku maja. Wtedy też do opłat zostanie doliczone czesne za pobyt dziecka w miesiącu kwiecień

Klikamy przycisk Zapisz.

 

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie wysokości czesnego. Posłuży nam do tego drugi formularz:

Formularz składa się z następujących pól:

  1. Grupa
  2. Stawka
  3. Sposób naliczania
  4. Zwolnienia z naliczania

Pole Grupa zawiera listę grup zdefiniowanych dla danego przedszkola. Po wyborze grupy z listy załadowana zostanie lista dzieci przypisanych do danej grupy. Po wyborze grupy należy nacisnąć na  .
Pojawi się wtedy wybrana grupa w polu Grupy/Dzieci. Opcjonalnie zamiast grupy możemy wybrać jedno dziecko z listy gdyby dana opłata dotyczyła jednego dziecka, a nie całej grupy.

Stawka reprezentuje pole w którym podajemy wartość opłaty za czesne.

Kolejne pole to Sposób naliczania. Posiada ono dwie wartości:

  1. Każdorazowo
  2. Miesięcznie

Zdecydowanie w przypadku czesnego należy wybrać opcję miesięcznie.  Oznacza to, że dana opłata zgodnie z podaną stawką będzie naliczana raz w miesiącu. Gdybyśmy wybrali wartość Każdorazowo, wtedy opłata naliczana byłaby każdego dnia zgodnie z przedstawioną stawką.

 

Uwaga. Opcja Każdorazowo zalecana jest przy definiowaniu opłat za posiłki.

Ostatnie pole które musimy wypełnić to Zwolnienia z naliczania. Do dyspozycji mamy dwie wartości:

  1. Nieobecność nie zwalnia z opłaty
  2. Usprawiedliwiona nieobecność zwalnia z opłaty

W przypadku opcji Nieobecność nie zwalnia z opłaty – opłata zostaje naliczona niezależnie od tego czy dziecko było obecne w okresie dla którego dokonano rozliczenia. Prawdopodobnie w przypadku czesnego będzie to właściwa opcja.
Istnieje również możliwość zwolnienia dziecka z opłaty w przypadku usprawiedliwionej nieobecności. W takiej sytuacji należy wybrać opcję Usprawiedliwiona nieobecność zwalnia z opłaty.

Ostatnim krokiem jest naciśnięcie przycisku Zapisz.

Ostatecznie na liście zapisanych opłat powinna pojawić się nowa pozycja:

 

Integracja z firmą cateringową

Autor: Magdalena Kwaśnik | komentarzy

Głównym celem aplikacji KinderCrm jest ułatwienie i automatyzacja pracy przedszkola.

Jedną z funkcji jest umożliwienie firmie cateringowej zalogowanie się do aplikacji, aby mogła codziennie rano sprawdzić ile danego dnia będzie obecnych dzieci w przedszkolu.  Nie będziemy musieli codziennie rano zliczać obecnych dzieci i wysłać mailowo bądź telefonicznie takiej informacji do firmy dostarczającej posiłki do przedszkola.

Aby zrealizować to zadanie należy stworzyć konto pracownika w przedszkolu dla firmy Cateringowej. W tym celu udajemy się do pozycji w menu Pracownicy > Dodaj

Wypełniamy formularz dodania pracownika poprzez podanie wystarczających danych tj. Imienia, nazwiska i adresu mailowego.

Adres mailowy będzie loginem firmy cateringowej do aplikacji. Przykładowo wypełniony formularz może wyglądać w ten sposób:


 

Kolejnym krokiem będzie ograniczenie uprawnień dostępu firmy cateringowej do minimum, czyli przypisanie jej jedynego wymaganego uprawnienia tj. Stołówka – Liczba dzieci – Catering

W tym celu udajemy się do pozycji menu: Uprawnienia > Uprawnienia / Użytkownicy.

Pojawi się matryca uprawnień dla użytkownika. W pierwszej kolejności z górnej listy wybieramy użytkownika dla którego chcemy dokonać zmiany uprawnień. W naszym przypadku jest to użytkownik Catering Catering.

Gdy załaduje się lista uprawnień, wszystkie uprawnienia ustawiamy na opcję „NIE” z wyjątkiem Stołówka – Liczba dzieci – Catering. W tym uprawnieniu musimy ustawić opcję „TAK”. Klikamy Zapisz


Następnie gdy firma Cateringowa zarejestruje się w aplikacji i zaloguje się do niej zobaczy następujący ekran:


W dniu xxxx-xx-xx obecnych będzie X dzieci

 

Dzięki tej funkcjonalności pracownicy przedszkola nie muszą myśleć o codziennym zliczeniu dzieci i przekazaniu informacji do firmy Cateringowej.

Certyfikat dla Twojego przedszkola

Autor: Magdalena Kwaśnik | komentarzy

Każde Przedszkole korzystające z aplikacji KinderCrm otrzyma Certyfikat Rzetelnego Przedszkola. Certyfikat zaświadcza o tym, że wszystkie ewidencje oraz rozliczenia prowadzone są w sposób rzetelny.

W jaki sposób można odebrać certyfikat?

Certyfikat można odebrać udając się w menu do pozycji Konfiguracja > Ustawienia przedszkola.

Następnie należy przejść do zakładki Certyfikat Przedszkola.

 
 

Na stronie wyświetli się bezpośredni link do certyfikatu przedszkola oraz przykładowy sposób osadzenia certyfikatu na własnej stronie internetowej.

Logowanie do aplikacji

Autor: Magdalena Kwaśnik | komentarzy

Opiszemy w tym artykule sposób logowania do aplikacji.

Zakładamy, że aktualnie posiadasz zarejestrowane i aktywowane konto w serwisie KinderCrm.

Strona logowania dostępna jest pod adresem: https://panel.kindercrm.pl.W celu zalogowania należy podać swój adres email który jest loginem oraz hasło podane podczas rejestracji.

Po zalogowaniu użytkownik zostanie przeniesiony na Dashboard aplikacji.