Integracja z systemem płatności PayU

Autor: Igor Nalepek | komentarzy

Miło nam poinformować, że aby zwiększyć atrakcyjność systemu KinderCrm wprowadziliśmy integrację z systemem PayU.

Aby zintegrować system płatności każdy Właściciel przedszkola w pierwszej kolejności powinien zaznajomić się z informacjami zwartymi  w tym dokumencie. Są tam zawarte informacje z systemu PayU pt. „Szybki start”.

Kolejnym elementem jest konfiguracja systemu płatności w panelu KinderCrm.
W tym celu udajemy się do zakładki Konfiguracja > Ustawienia przedszkola / zakładka Ustawienia ogólne.

klikamy przycisk Edycja i zaznaczamy opcję PayU na TAK.

Wypełniamy dodatkowe wymagane pola:

 • PayU: Id punktu płatności (pos_id, OAuth Client id)
 • PayU: drugi klucz (MD5)
 • PayU: secret (OAuthClientSecret MD5)

Uwaga. Powyższe pola udostępniane są przez system PayU i dostępne są po zalogowaniu do systemu PayU na Pańswa koncie.

I to wszystko.

Gdy PayU jest włączone, na liście płatności pojawia się dodatkowa ikona zaznaczona na poniższym obrazie:

po kliknięciu której Rodzic przejdzie na stronę podsumowania płatności z możliwością dokonania płatności za pośrednictwem PayU.

Na wcześniejszym obrazie zaznaczony został również przycisk „Wyślij przypomnienie o płatności”. Po kliknięciu tego przycisku przypomnienie o płatności jest wysyłane automatycznie do wszystkich rodziców dzieci dla których wygenerowana została płatność oraz nie została oznaczona jako zapłacona.

Dodawanie przedszkola oraz wstępna konfiguracja

Autor: Igor Nalepek | komentarzy

W tym artykule przedstawię sposób dodawania nowego przedszkola do aplikacji.

Po zalogowaniu się do panelu należy udać się do Przedszkola / Dodaj.W pierwszej kolejności należy potwierdzić klikając w checkbox, że jesteśmy Właścicielami przedszkola które chcemy dodać. Po tej czynności pojawi się formularz dodawania nowego Przedszkola:


 

Obowiązkowymi polami które trzeba wypełnić są:

 1.  Nazwa przedszkola
 2. Ulica
 3. Kod pocztowy
 4. Miejscowość
 5. NIP
 6. Numer telefonu
 7. Plan rozliczeniowy

Uwaga. Wybór planu rozliczeniowego determinuje wysokość opłat abonamentowych i funkcjonalności zgodnie z cennikiem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani indywidualna oferta prosimy o kontakt: biuro@kindercrm.pl

Opcjonalnie możemy podać:

 1. Numer faksu
 2. Adres strony www
 3. Plik z logo przedszkola

Klikamy przycisk Zapisz. Właśnie nowe przedszkole zostało dodane do aplikacji 🙂

W tym momencie przedszkole zostało ustawione jako aktywne. Przechodzić pomiędzy aktywnymi przedszkolami można wybierając je z listy w górnej części panelu: 

Uwaga. Dostęp do wielu placówek przedszkolnych możemy mieć w przypadku gdy posiadamy kilka placówek, dzieci tych samych użytkowników uczęszczają do różnych placówek lub jako pracownicy zostaliśmy dodani w różnych placówkach.

 

Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie danych przedszkola o dane teleadresowe oraz rozliczeniowe.

W tym celu w lewym menu przechodzimy do Konfiguracja / Ustawienia Przedszkola i klikamy Edycja.Musimy wypełnić danymi pierwsze dwie zakładki: Dane adresoweDane rozliczeniowe. Opcjonalnie możemy wypełnić informacje w zakładce Ustawienia ogólne. W tej ostatniej zakładce definiujemy godzinę przed która zgłoszenie nieobecności zostanie potraktowane jako usprawiedliwione, Rejestrację godzin przyjścia/wyjścia dziecka (TAK/NIE), Darmowe godziny (przydatne w przedszkolach samorządowych) oraz w przypadku darmowych godzin zakres godzin w których opłaty za przedszkole nie są naliczane.

Klikamy przycisk Zapisz.

Udało się właśnie wstępnie skonfigurować ustawienia przedszkola w systemie KinderCrm

Rejestracja w serwisie KinderCrm

Autor: Igor Nalepek | komentarzy

W tym wpisie przedstawimy jak w prosty sposób można dokonać rejestracji w serwisie KinderCrm.

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://panel.kindercrm.pl/register.

Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza na powyższej stronie:Rejestracja odbywa się poprzez podanie:

 1. Imienia i nazwiska
 2. Adresu email
 3. Hasła
 4. Akceptacji regulaminu i polityki prywatności
 5. Kliknięcia przycisku Zakładam darmowe konto

 

Uwaga. Proszę pamiętać, że rejestracja w serwisie KinderCrm jest darmowa i użytkownik nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.

Drugim i ostatnim krokiem jest weryfikacja adresu mailowego. W ciągu kilku sekund po rejestracji na podany adres mailowy powinna przyjść wiadomość weryfikacyjna.Należy kliknąć w link w wiadomości. W tym momencie nasz adres email został potwierdzony i możemy już w pełni korzystać z aplikacji KinderCrm